Winkelwagen
0
Hulp nodig?
Inloggen

Cookies

Onze webshop gebruikt cookies om de website te verbeteren en te analyseren, voor social media en om ervoor te zorgen dat u relevante advertenties te zien krijgt. Als u meer wilt weten over deze cookies, klik dan hieronder op Meer informatie. Bij akkoord geeft u ons toestemming voor het gebruik van noodzakelijke cookies of voor een optimale werking van onze website. U kunt de cookies uitzetten via uw browser, maar dit kan het functioneren van de website negatief beïnvloeden. Bij akkoord geef je ons toestemming voor het gebruik van noodzakelijk of optimale cookies op onze website. U kunt deze cookies uitzetten via uw browser

Privacy policy & cookies

Muntstad Privacy Policy

1. Verantwoordelijke voor uw gegevens

In dit privacy statement staat beschreven hoe Auto Muntstad B.V. (hierna: “Muntstad” of “wij”), als verwerkingsverantwoordelijke met uw persoonsgegevens omgaat.

Voor vragen over onze Privacy Policy kunt u terecht bij onze Privacy Officer. Zie ‘Contact Privacy Officer’.

Dit privacy statement is niet van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens die plaatsvindt in het kader van de apps die horen bij de merken die Muntstad verkoopt. Zie daarvoor het privacy beleid wat hoort bij de specifieke app.

2. Toepassingsgebied Privacy Policy

Deze Privacy Policy is van toepassing op al onze activiteiten:

 • Alle sales vestigingen van Muntstad
 • Alle service vestigingen van Muntstad
 • Muntstad Schadeherstel Utrecht
 • Muntstad Auto Lease
 • DE WASSTRAAT
 • Muntstad Verhuur

3. Wat beschouwt Muntstad als persoonsgegeven?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) bestempelt alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon als persoonsgegevens. Omdat wij veel gebruik maken van databasesystemen waarin kentekens en chassisnummers gekoppeld zijn aan u als persoon, behandelen wij deze twee zaken ook als een persoonsgegeven.

4. Welke persoonsgegevens verwerkt Muntstad?

De persoonsgegevens die wij van u verwerken, hebben wij van u gekregen bij het aangaan van een overeenkomst - bijvoorbeeld een order voor een nieuwe auto of een werkplaatsafspraak. Daarnaast kan het zo zijn dat wij uw gegevens hebben gekregen omdat u als geïnteresseerde een van onze evenementen hebt bezocht of op een andere manier uw gegevens bij ons heeft achtergelaten.

Benodigde gegevens voor een overeenkomst met ons

Als u met ons een overeenkomst aangaat, bijvoorbeeld bij een order voor een auto of bij het bezoek van de werkplaats, dan leggen wij in onze verschillende processen de volgende gegevens vast:

Gegevens die direct naar u verwijzen:

 • NAWTE gegevens: Naam, adres, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres.
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Financiële gegevens: offertes en facturen

Gegevens die wij als persoonsgegeven beschouwen:

 • Kenteken
 • Chassisnummer
 • Onderhoudshistorie en technische gegevens over uw voertuig
 • En eventuele andere gegevens die relevant zijn voor de overeenkomst met ons.

Overige vastgelegde gegevens

Daarnaast leggen wij, indien van toepassing, de volgende gegevens vast:

 • Uitkomsten uit klanttevredenheidsonderzoeken die wij ontvangen vanuit Pon
 • Merk voorkeuren
 • Communicatievoorkeuren en instellingen

Website

Zie ons Cookiestatement op de website voor de gegevens die wij van u verzamelen wanneer u onze website bezoekt.

Gegevensverwerking van jongeren

Wij hebben niet de intentie om via onze website gegevens te verzamelen van personen die jonger zijn dan 16 jaar. Daarom raden wij aan dat u als ouder betrokken bent bij de online-activiteiten van uw kinderen.

5. Bescherming van uw persoonsgegevens

Muntstad past organisatorische en technische beveiligingsmaatregelen toe om uw persoonsgegevens te beveiligen. Periodiek worden deze gecontroleerd en bijgewerkt naar aanleiding van nieuwe risico’s en bedreigingen.

6. Grondslagen van onze verwerkingen

Op basis van artikel 6 van de AVG, is bepaald dat Muntstad op basis van een van de volgende grondslagen persoonsgegevens verwerkt:

1. Toestemming

2. Uitvoering van een overeenkomst

3. Wettelijke verplichting

4. Vervulling van een taak van algemeen belang

5. Gerechtvaardigd belang van Muntstad (of een derde)

Voorbeelden van een gerechtvaardigd belang zijn bijvoorbeeld: marketing, beheer van ICT, onderzoek naar verbetering van eigen processen, misdaadpreventie en bedrijfsbeheer.

7. Doeleinden van onze verwerkingen

Verwerking Grondslagen
Opbouwen klantrelatie
Het opbouwen van een directie klantrelatie met u, inclusief commerciële doeleinden.
 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
Uitvoeren overeenkomst
Het voorbereiden, uitvoeren en factureren van een bestelling of overeenkomst met ons.
 • Uitvoering overeenkomst
Klantenservice
In het kader van onze klantenservice, inclusief garantieverplichtingen en recalls namens Muntstad of een andere dealer of servicepartner van Pon.
Voor het afhandelen van klachten en verzoeken.
Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze eigen dienstverlening en die van dealers of servicepartners, het afhandelen van klachten en verzoeken
 • Uitvoeren overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
 • Wettelijke verplichting
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang
Contact bij voertuigstoringen en mobiliteitsservices
Om contact met u op te kunnen nemen en de historie van uw auto te kunnen bekijken in het geval van benodigde mobiliteitsservices en voor het plannen van serviceafspraken.
Daarnaast kan het zijn dat wij proactief contact met u opnemen als er zich urgente voertuiggebreken en storingen voordoen die zich mogelijk ook bij uw voertuig kunnen voordoen
 • Uitvoering overeenkomst
 • Gerechtvaardigd belang
Contact met betrokkenen
Om contact te onderhouden met u en om u te informeren over evenementen, aantrekkelijke acties of als herinnering voor een werkplaatsafspraak.
 • Toestemming
 • Gerechtvaardigd belang
Afstemming inhoud communicatie op uw voorkeuren
Wij gebruiken uw persoonsgegevens om in te schatten welke communicatie is interessant voor u. Bij al deze communicatie is aangegeven hoe u zich hiervoor kunt uitschrijven.
 • Gerechtvaardigd belang
Ter verbetering van onze bedrijfsvoering
Om onze bedrijfsvoering zo goed mogelijk af te stemmen op onze klanten, analyseren wij het gedrag en het type klanten. Hierbij maken wij zo veel mogelijk gebruik van geanonimiseerde en geaggregeerde gegevens.
 • Gerechtvaardigd belang
Wettelijke verplichtingen
Om te voldoen aan verschillende wettelijke verplichtingen leggen wij persoonsgegevens vast. Denk hierbij bijvoorbeeld aan wettelijke verplichtingen met betrekking tot garantie en het uitvoeren van APK keuringen.
 • Wettelijke verplichting
 • Algemeen belang
Ter verbetering van onze datakwaliteit
Met behulp van technieken voor adresvalidatie verbeteren wij onze data. Aan de hand van uw postcode en huisnummer kunnen wij bijvoorbeeld uw juiste adres noteren.
 • Gerechtvaardigd belang
Ter bevordering van veiligheid en bestrijding misdaad
Ter bevordering van de veiligheid van onze bedrijfspanden maken wij gebruik van cameratoezicht. Als u een van onze vestigingen bezoekt is de kans zeer groot dat u op enig moment gefilmd wordt door een van onze beveiligingscamera’s.
 • Algemeen belang
 • Gerechtvaardigd belang

8. Delen met derden

In enkele gevallen deelt Muntstad uw persoonsgegevens met derden:

Deling met derden Betrokken belang
Uitwisseling met de landelijke database
Wij wisselen uw persoonsgegevens uit met de landelijke Pon database. Andere officiële merkdealers en servicepartners van onze merken gebruiken deze gegevens om uw persoonsgegevens op te vragen als u daar op bezoek bent en nog niet als klant bekend bent.
 • Gerechtvaardigd belang
Private lease en Financieringen
Wij bieden verschillende mogelijkheden voor Private lease en Financieringen aan van de Volkswagenbank. De gegevens die wij hiervoor van u verzamelen, verzamelen wij in opdracht van de Volkswagenbank. Muntstad voert naast doorgifte geen andere verwerkingen uit met deze gegevens.
 • Uitvoeren overeenkomst
Wettelijke verplichtingen
Als wij wettelijk verplicht zijn om uw persoonsgegevens te delen met derden dan moeten wij hieraan voldoen. Voorbeelden hiervan zijn het registeren van een APK of een tenaamstelling/vrijwaring van uw auto.
 • Wettelijke verplichting
Met partijen die Muntstad assisteren en geen verwerker zijn
Uw gegevens kunnen gedeeld/ingezien worden door derden die Muntstad ondersteunen in de bedrijfsvoering, maar geen verwerker zijn. De accountants bijvoorbeeld.
 • Gerechtvaardigd belang
Bij een contante betaling vanaf € 15.000,-
Bij een contante betaling vanaf € 15.000,- zijn wij wettelijk verplicht om een melding te doen bij de Belastingdienst in het kader van de “Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme” (Wwft)
 • Wettelijke verplichting

Verwerkers

Naast directe doorgifte van uw persoonsgegevens aan derde partijen, maakt Muntstad ook gebruik van zogeheten ‘verwerkers’. Dit zijn bijvoorbeeld hostingproviders, de leverancier van onze website en sommige leveranciers van software en webapplicaties. Muntstad heeft met alle verwerkers een verwerkersovereenkomst afgesloten. Hierin is onder andere opgenomen dat de verwerker uw persoonsgegevens alleen verwerkt op basis van directe instructies van Muntstad en geen zelfbepaalde verwerkingen uitvoert op de gegevens.

Delen met een ontvanger in het buitenland

Muntstad deelt geen persoonsgegevens met partijen in het buitenland, naast de servers van ons CRM systeem: deze staan in het Verenigd Koninkrijk en met onze leverancier is een verwerkersovereenkomst gesloten. Mocht het incidenteel nodig zijn om persoonsgegevens te delen met een verwerker in het buitenland, bijvoorbeeld bij het oplossen van een mogelijk probleem tijdens een vakantie, dan zullen wij u hierover van te voren inlichten.

9. Bewaartermijn van uw gegevens

Op basis van ons interne archiefbeleid bewaren wij uw persoonsgegevens. Hierin is rekening gehouden met:

? de wettelijke archief verplichtingen;

? de gronden waarop wij vinden uw gegevens te moeten bewaren;

? de toestemming die u gegeven of ingetrokken heeft.

10. Uw rechten als betrokkene

U als betrokkene heeft het recht om te weten welke persoonsgegevens wij hebben vastgelegd van u en aan wie wij de gegevens verstrekken. U kunt contact opnemen met onze Privacy Officer om uw vragen met betrekking tot uw rechten te stellen. De Privacy Officer zal uw aanvraag beoordelen en binnen de wettelijke termijn antwoorden.

Mocht het voorkomen dat u een onaanvaardbaar verzoek doet, dan kunnen wij het antwoord op uw verzoek uitstellen of volledig afwijzen.

Als betrokkene biedt Muntstad u de mogelijkheid tot uitoefening van de volgende rechten:

Recht: U heeft het recht om…. ? Recht op inzage uw persoonsgegevens die Muntstad van u heeft in te zien. ? Recht op bezwaar bezwaar te maken tegen de verwerking van uw gegevens of een gedeelte van de verwerking. ? Recht op verbetering de persoonsgegevens die Muntstad van u heeft te verbeteren. ? Recht op verwijdering Muntstad te vragen al uw persoonsgegevens te verwijderen uit de databases van Muntstad. ? Recht op dataportabiliteit uw gegevens op te vragen en zelf beschikbaar te stellen aan een andere verwerker/verantwoordelijke.

Opvolging verzoeken

Deze rechten kunnen worden uitgeoefend binnen de kaders van de geldende wetgeving. Een van de onderdelen hiervan is dat wij uw identiteit moeten vaststellen zodat wij de identiteit van de aanvrager kunnen verifiëren en kunnen controleren met de opgevraagde gegevens. Bij het indienen van een verzoek vragen wij u dan om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen waarbij de pasfoto, paspoortnummer, BSN nummer en de MRZ (de reeks cijfers onderaan) onleesbaar zijn gemaakt.

Neem contact op met onze Privacy Officer voor vragen en verzoeken met betrekking tot uw rechten.

11. Contact Privacy Officer

Voor vragen en opmerkingen met betrekking tot het Privacy Policy van Muntstad, of ons Privacy Beleid, verwijzen wij u naar onze Privacy Officer:

 • Muntstad t.a.v. Privacy Officer
 • Postbus 144
 • 3454 ZJ De Meern

Of via privacy@muntstad.nl

12. Versie

De versie zoals gepubliceerd op onze website is de meest recente. De datum van deze versie is 14 mei 2018.


Cookies

This website uses cookies. We use cookies to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. We also share information about your use of our site with our social media, advertising and analytics partners who may combine it with other information that you’ve provided to them or that they’ve collected from your use of their services. You consent to our cookies if you continue to use our website.

Cookies are small text files that can be used by websites to make a user's experience more efficient.

The law states that we can store cookies on your device if they are strictly necessary for the operation of this site. For all other types of cookies we need your permission.

This site uses different types of cookies. Some cookies are placed by third party services that appear on our pages.

You can at any time change or withdraw your consent from the Cookie Declaration on our website.

Learn more about who we are, how you can contact us and how we process personal data in our Privacy Policy.

Your consent applies to the following domains: www.muntstad.nl

Your current state: Allow all cookies (Necessary, Preferences, Statistics, Marketing). 
 

Cookie declaration last updated on 23/07/2019 by Cookiebot:

Necessary (6)

Necessary cookies help make a website usable by enabling basic functions like page navigation and access to secure areas of the website. The website cannot function properly without these cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
__cfduid countdownmail.com Used by the content network, Cloudflare, to identify trusted web traffic. 1 year HTTP Cookie
_hjIncludedInSample muntstad.nl Determines if the user's navigation should be registered in a certain statistical place holder. Session HTTP Cookie
ARRAffinity bps-cem.com Used to distribute traffic to the website on several servers in order to optimise response times. Session HTTP Cookie
CAKEPHP muntstad.nl Preserves users states across page requests. 12 days HTTP Cookie
CookieConsent muntstad.nl Stores the user's cookie consent state for the current domain 1 year HTTP Cookie
device_status muntstad.nl Pending 1 year HTTP Cookie

Statistics (13)

Statistic cookies help website owners to understand how visitors interact with websites by collecting and reporting information anonymously.

Name Provider Purpose Expiry Type
_at.hist.# muntstad.nl Used by the social sharing platform AddThis to store the user's usage history of the AddThis sharing widget Persistent HTML Local Storage
_dc_gtm_UA-# muntstad.nl Used by Google Tag Manager to control the loading of a Google Analytics script tag. 1 day HTTP Cookie
_ga muntstad.nl Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 2 years HTTP Cookie
_gat muntstad.nl Used by Google Analytics to throttle request rate 1 day HTTP Cookie
_gid muntstad.nl Registers a unique ID that is used to generate statistical data on how the visitor uses the website. 1 day HTTP Cookie
_vis_opt_s muntstad.nl Used by Visual Website Optimizer to determine if the visitor is participating in a design experiment. 99 days HTTP Cookie
_vis_opt_test_cookie muntstad.nl Used to check if the user's browser supports cookies. Session HTTP Cookie
_vwo_uuid muntstad.nl Used by Visual Website Optimizer to ensure that the same user interface variant is displayed for each visit, if the user is participating in a design experiment. 10 years HTTP Cookie
_vwo_uuid_v2 muntstad.nl This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. 1 year HTTP Cookie
collect google-analytics.com Used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behaviour. Tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
History.store muntstad.nl Contains an visitor ID - This is used to track visitors' navigation and interaction on the website for internal website-optimization. Session HTML Local Storage
v.gif visualwebsiteoptimizer.com This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. Session Pixel Tracker
vwoSn muntstad.nl This cookie is set to make split-tests on the website, which optimizes the website's relevance towards the visitor – the cookie can also be set to improve the visitor's experience on a website. Persistent HTML Local Storage

Marketing (33)

Marketing cookies are used to track visitors across websites. The intention is to display ads that are relevant and engaging for the individual user and thereby more valuable for publishers and third party advertisers.

Name Provider Purpose Expiry Type
__atuvc muntstad.nl Updates the counter of a website's social sharing features. 13 months HTTP Cookie
__atuvs muntstad.nl Ensures that the updated counter is displayed to the user if a page is shared with the social sharing service, AddThis. 1 day HTTP Cookie
_at.cww muntstad.nl Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
_fbp muntstad.nl Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP Cookie
_gcl_au muntstad.nl Used by Google AdSense for experimenting with advertisement efficiency across websites using their services. 3 months HTTP Cookie
_stat_track_s_id muntstad.nl Pending Session HTTP Cookie
0 adform.net Pending 1 day HTTP Cookie
ads/ga-audiences google.com Used by Google AdWords to re-engage visitors that are likely to convert to customers based on the visitor's online behaviour across websites. Session Pixel Tracker
at-rand muntstad.nl Used by the social sharing platform AddThis Persistent HTML Local Storage
cid adform.net Optimises ad display based on the user's movement combined and various advertiser bids for displaying user ads. 2 months HTTP Cookie
fr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. 3 months HTTP Cookie
GPS youtube.com Registers a unique ID on mobile devices to enable tracking based on geographical GPS location. 1 day HTTP Cookie
IDE doubleclick.net Used by Google DoubleClick to register and report the website user's actions after viewing or clicking one of the advertiser's ads with the purpose of measuring the efficacy of an ad and to present targeted ads to the user. 1 year HTTP Cookie
loc addthis.com Geolocation, which is used to help providers determine how users who share information with each other are geographically located (state level). 13 months HTTP Cookie
NID google.com Registers a unique ID that identifies a returning user's device. The ID is used for targeted ads. 6 months HTTP Cookie
pagead/1p-user-list/# google.com Pending Session Pixel Tracker
PREF youtube.com Registers a unique ID that is used by Google to keep statistics of how the visitor uses YouTube videos across different websites. 8 months HTTP Cookie
r/collect doubleclick.net This cookie is used to send data to Google Analytics about the visitor's device and behavior. It tracks the visitor across devices and marketing channels. Session Pixel Tracker
stat_track_u_id muntstad.nl Pending 29412 days HTTP Cookie
syncResponse t.svtrd.com Pending Session Pixel Tracker
test_cookie doubleclick.net Used to check if the user's browser supports cookies. 1 day HTTP Cookie
tr facebook.com Used by Facebook to deliver a series of advertisement products such as real time bidding from third party advertisers. Session Pixel Tracker
uid adform.net Registers a unique user ID that recognises the user's browser when visiting websites that use the same ad network. The purpose is to optimise display of ads based on the user's movements and various ad providers' bids for displaying user ads. 2 months HTTP Cookie
uvc addthis.com Detects how often the social sharing service, AddThis, encounters the same user. 13 months HTTP Cookie
VISITOR_INFO1_LIVE youtube.com Tries to estimate the users' bandwidth on pages with integrated YouTube videos. 179 days HTTP Cookie
xtc addthis.com Registers the user's sharing of content via social media. 13 months HTTP Cookie
YSC youtube.com Registers a unique ID to keep statistics of what videos from YouTube the user has seen. Session HTTP Cookie
yt-remote-cast-installed youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-connected-devices youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-device-id youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Persistent HTML Local Storage
yt-remote-fast-check-period youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-app youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage
yt-remote-session-name youtube.com Stores the user's video player preferences using embedded YouTube video Session HTML Local Storage

Unclassified (27)

Unclassified cookies are cookies that we are in the process of classifying, together with the providers of individual cookies.

Name Provider Purpose Expiry Type
#filter-dropdown-toggler-Aantaldeuren muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Basiskleuren muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Bijtelling muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Brandstof muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-BTWverrekenbaar muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Carrosserie muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Merk muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Prijspermaand muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Transmissie muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Trekgewicht muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-dropdown-toggler-Vestiging muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-slider-toggler-Bouwjaar muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-slider-toggler-Kilometerstand muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
#filter-slider-toggler-Prijs muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
_hjid muntstad.nl Pending 1 year HTML Local Storage
_hjTLDTest muntstad.nl Pending Session HTTP Cookie
_S_T.bf muntstad.nl Pending Session HTML Local Storage
_S_T.c muntstad.nl Pending Session HTML Local Storage
_S_T.d muntstad.nl Pending Session HTML Local Storage
_vwo_ds muntstad.nl Pending 29 days HTTP Cookie
_vwo_sn muntstad.nl Pending 1 day HTTP Cookie
5d137a576b03510010f32cbf.clientId muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
acalltrackerreferrer muntstad.nl Pending 1 day HTTP Cookie
excludecalltracking muntstad.nl Pending Session HTTP Cookie
fb2638 muntstad.nl Pending Session HTML Local Storage
ksi2638 muntstad.nl Pending Session HTML Local Storage
stat_track_sessions muntstad.nl Pending Persistent HTML Local Storage
Betaalmethodes